Privacy Policy

Portal wpjobster.com je posvećen zaštiti vaše privatnosti i bezbednosti bilo koje lične informacije dobijene od vas. Svrha ove izjave je da vam pojasnimo šta mi prikupljamo od vaših ličnih podataka, i na koji način se ti podaci koriste.

Mi prikupljamo informacije koje ste nam sami dostavili, ili dobrovoljno delite sa drugim korisnicima, kao i neke opšte tehničke informacije koje automatski prikuplja naš sistem (IP adresa, informacije o internet pregledaču, kolačići, itd), kako bi vam omogućili što bolje korisničko iskustvo.
Informacije koje ste nam dostavili u postupku registracije će ostati privatni i sigurni – uključujući kontakt informacije .

Mi nikada nećemo prodati/trgovati ili na drugi način činiti vaše lične informacije dostupnim trećim licima. Izuzetak od ovog pravila su naši partneri s kojima u saradnji održavamo portal wpjobster.com odnosno vodimo poslovanje, i koji su takođe obavezani na čuvanje poverljivosti podataka. Takođe zadržavamo pravo da vaše lične informacije učinimo dostupnim u slučajevima ukoliko to zakon nalaže, da bismo zaštitili naša prava i prava drugih, našu svojinu i bezbednost. Međutim, zadržavamo pravo da informacije koje se ne mogu dovesti u kontekst sa ličnim identitetom korisnika, učinimo dostupnim trećim licima za potrebe marketinga, oglašavanja, ili u druge svrhe.