test job do something very ok

  • Não classificado ainda
  • 1 dia
Test

100% Secure

Serviço feito ou o dinheiro de volta
  • Você apenas paga pelo preço listado sem custos ocultos.
  • Você retém o seu dinheiro até que esteja satisfeito com o serviços entregue.
  • O serviços será realizado ou o dinheiro será devolvido.

Descrição do Serviço

HÀ NỘINhiều vị trí quanh nhà máy Rạng Đông "có thuỷ ngân vượt ngưỡng cho phép", lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường nói. 

Tại cuộc họp báo chiều 4/9, Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường Võ Tuấn Nhân cho hay, Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty) báo cáo nguồn thủy ngân có thể phát tán ra môi trường sau vụ cháy là hơn 15 kg, nhưng theo tính toán của các nhà khoa học thì khối lượng khoảng trên 27 kg.

"Rất may mắn, 3 kho chứa Amalgam để sản xuất chưa bị cháy, nghĩa là một khối lượng lớn thủy ngân nằm ngoài khu vực bị cháy", ông Nhân nói.

Pedido Adicional

Envio: 78.00 USD
Processing Fees (8%): 86.24 USD

Outros serviçoss por hlmduc

JOB TITLE JOB TITLE JOB TITLE JOB TITLE JOB TITLE JOB TITLE
0 (0)
Starting at 10.00 USD
test job here test
0 (0)
fixed Rate 50.00 USD
Test booking
0 (0)
booking Rate 10.00 USD